Programmeringskurser hos Rogers Musiktronik

Du får här lära dig grundläggande programmering, med inriktning mot enkla spel. Vi jobbar i Scratch, vilket är en interaktiv programmeringsmiljö som vänder sig till nybörjare.

Grundkurs i Pythonprogrammering, med inriktning mot enkla spel. Vi lär oss språkets syntax och dess viktigaste beståndsdelar. Teoretiska avsnitt varvas med många egna övningar. Vi använder oss av PC och Windows eller Linux.

Grunderna i spelprogrammering med C# och MonoGame Du får lära dig språkets grunder med utgångspunkt i enkla speltillämpningar.

Vi sätter upp en lokal webbserver och lär oss att programmera den för olika interaktiva tjänster. Vi jobbar i PHP, C eller JavaScript i Linuxmiljö.

Du får lära dig att skapa enkla tillämpningar i Processing. Det kan användas på alla möjliga plattformar (Windows, Linux, Mac) och är speciellt anpassat för konstnärliga ändamål.