Vi bygger en enkel robot och lär oss att programmera den att följa en linje på golvet, eller att navigera utan att köra på hinder. Roboten styrs av en enkel mikrokontroller (PIC, BS2 eller AVR) och består av ett chassie med servomotorer och sensorer. Grundläggande kunskaper i mikrodatorteknik krävs, (motsvarande kursen E0301), samt vana vid PC.
Förbrukningsmateriel ingår inte i kurspriset.