Vi bygger vidare på kunskaperna från grundkursen M0601. Du får lära dig olika typer av barréackord och ytterligare komptekniker. Fördjupning inom tonarter, transponering och ackordteori ingår. Låtmaterialet väljs till stora delar av kursdeltagarna.