Grunderna i spelprogrammering med C# och MonoGame Du får lära dig språkets grunder med utgångspunkt i enkla speltillämpningar.