Du får lära dig att skapa enkla tillämpningar i Processing. Det kan användas på alla möjliga plattformar (Windows, Linux, Mac) och är speciellt anpassat för konstnärliga ändamål.