Det här är grundkursen i ensemblespel. Här lär du dig att spela musik tillsammans med andra. Kursen utgår från deltagarnas önskemål och behandlar många olika musikstilar. Välkommen.