Här lär vi oss hur man kan koppla upp något till Internet och styra det från ett webbgränssnitt. Det kan till exempel vara en termometer som vi vill läsa av, eller en lampa som vi vill kontrollera på distans. Lämpliga förkunskaper är grundkursen i Mikrodatorteknik, E0301, eller motsvarande.
Eventuell förbrukningsmateriel ingår inte i kurspriset.